Erhvervs- og virke-prisen 2016


Byrådssalen er booket og klar til arrangementet Taastrup Rotary Klubs Erhvervspris den 6. april kl. 17:00!

2014
Fra Erhvervsprisen 2014

Erhvervs- og Virke-prisen belønner gode og anerkendelsesværdige initiativer i lokalsamfundet, og gives til En virksomhed, En forening, En organisation eller Et netværk, som, i såvel idealer som praksis:

Erhverv- og Virke
Bidrager til at fremme høje etiske standarder i erhverv og
virke, og som anerkender værdien af alles indsats.

Lokalt
Arbejder på at styrke trivsel, dialog, og udveksling af viden i
lokalsamfundet.

Nationalt
Bestræber sig, alene eller sammen med andre, på at forbedre
livskvaliteten og samværet for alle i landet.

Globalt
Søger at fremme international forståelse ved at stifte
bekendtskab med folk fra andre lande, deres skikke,
traditioner, drømme og problemer.

Ungdom
Støtter unge menneskers lederskabsudviklende aktiviteter
og deltagelse i internationale projekter, som fremmer fred og
kulturel forståelse.

Beslut dig for hvem i din omgangskreds, der er bedst egnet.

Alle har mulighed for at indstille kandidater til prisen, og tre af de nomineret får mulighed for at fortælle om sig selv på Rådhuset 6. april inden selve overrækkelsen. Som efterfølges af lidt mad og drikke.

Indstillingen skal minimum fylde 1 A4 side og max 2 A4 sider, og bedes indsendt til
Taastrup Rotaryklubs mailadresse info@trotary.dk, senest den 18. marts 2016.

Venlig hilsen
Susanne Damvig
Formand for Taastrup Rotaryklubs Erhverv- og virkepris Udvalg